Природна изворска вода

Цена:
Филтри

1 парче во пакет!

Ладна 10л

140 МКД
Ладна 10л
140 МКД

Практичното пакување на Ладна 10л, наменето за апарати за вода, е идеално за вашиот дом и канцеларија.

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 1,15
Калциум (Ca2+) 12,40
Магнезиум (Mg2+) 2,82
Хлориди (Cl-) 3,50
Сулфати (SO42-) 7,80
Бикарбонати (HCO3-) 43,30
Сув остаток на 180°C 35,00
pH Вредност 7,5

1 парче во пакет!

Ладна 6л

65 МКД
Ладна 6л
65 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 1,15
Калциум (Ca2+) 12,40
Магнезиум (Mg2+) 2,82
Хлориди (Cl-) 3,50
Сулфати (SO42-) 7,80
Бикарбонати (HCO3-) 43,30
Сув остаток на 180°C 35,00
pH Вредност 7,5

6 парчиња во пакет!

Ладна 1.5л

145 МКД
Ладна 1.5л
145 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 1,15
Калциум (Ca2+) 12,40
Магнезиум (Mg2+) 2,82
Хлориди (Cl-) 3,50
Сулфати (SO42-) 7,80
Бикарбонати (HCO3-) 43,30
Сув остаток на 180°C 35,00
pH Вредност 7,5

6 парчиња во пакет!

Ладна 1л

125 МКД
Ладна 1л
125 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 1,15
Калциум (Ca2+) 12,40
Магнезиум (Mg2+) 2,82
Хлориди (Cl-) 3,50
Сулфати (SO42-) 7,80
Бикарбонати (HCO3-) 43,30
Сув остаток на 180°C 35,00
pH Вредност 7,5

12 парчиња во пакет!

Ладна 0.5л

210 МКД
Ладна 0.5л
210 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 1,15
Калциум (Ca2+) 12,40
Магнезиум (Mg2+) 2,82
Хлориди (Cl-) 3,50
Сулфати (SO42-) 7,80
Бикарбонати (HCO3-) 43,30
Сув остаток на 180°C 35,00
pH Вредност 7,5

12 парчиња во пакет!

Ладна 0.33л

200 МКД
Ладна 0.33л
200 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 1,15
Калциум (Ca2+) 12,40
Магнезиум (Mg2+) 2,82
Хлориди (Cl-) 3,50
Сулфати (SO42-) 7,80
Бикарбонати (HCO3-) 43,30
Сув остаток на 180°C 35,00
pH Вредност 7,5