Изворска вода

Цена:
Филтри

6 парчиња во пакет!

Ладна 0.75л

275 МКД
Ладна 0.75л
275 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18

Калиум (K+) 0,932

Калциум (Ca2+) 11,6

Магнезиум (Mg2+) 2,99

Хлориди (Cl-) 1,6

Сулфати (SO42-) 7,30

Бикарбонати (HCO3-) 39

Сув остаток на 180°C 63

pH Вредност 7,9

12 парчиња во пакет!

Ладна 0.25л

305 МКД
Ладна 0.25л
305 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18

Калиум (K+) 0,932

Калциум (Ca2+) 11,6

Магнезиум (Mg2+) 2,99

Хлориди (Cl-) 1,6

Сулфати (SO42-) 7,30

Бикарбонати (HCO3-) 39

Сув остаток на 180°C 63

pH Вредност 7,9


1 парче во пакет!

Ладна 10л

150 МКД
Ладна 10л
150 МКД

Практичното пакување на Ладна 10л, наменето за апарати за вода, е идеално за вашиот дом и канцеларија.

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 0.932
Калциум (Ca2+) 11,6
Магнезиум (Mg2+) 2,99
Хлориди (Cl-) 1.6
Сулфати (SO42-) 7,3
Бикарбонати (HCO3-) 39
Сув остаток на 180°C 63
pH Вредност 7,9


1 парче во пакет!

Ладна 6л

70 МКД
Ладна 6л
70 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 0,932
Калциум (Ca2+) 11.6
Магнезиум (Mg2+) 2,99
Хлориди (Cl-) 1,6
Сулфати (SO42-) 7,3
Бикарбонати (HCO3-) 39
Сув остаток на 180°C 63
pH Вредност 7,9


6 парчиња во пакет!

Ладна 1.5л

160 МКД
Ладна 1.5л
160 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 0.932
Калциум (Ca2+) 11,6
Магнезиум (Mg2+) 2,99
Хлориди (Cl-) 1,6
Сулфати (SO42-) 7,3
Бикарбонати (HCO3-) 39
Сув остаток на 180°C 63
pH Вредност 7,9


6 парчиња во пакет!

Ладна 1л

140 МКД
Ладна 1л
140 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 0,932
Калциум (Ca2+) 11,6
Магнезиум (Mg2+) 2,99
Хлориди (Cl-) 1,6
Сулфати (SO42-) 7,3
Бикарбонати (HCO3-) 39
Сув остаток на 180°C 63
pH Вредност 7,9


12 парчиња во пакет!

Ладна 0.5л

240 МКД
Ладна 0.5л
240 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 0,932
Калциум (Ca2+) 11,6
Магнезиум (Mg2+) 2,99
Хлориди (Cl-) 1,60
Сулфати (SO42-) 7,30
Бикарбонати (HCO3-) 39
Сув остаток на 180°C 63
pH Вредност 7,9


12 парчиња во пакет!

Ладна 0.33л

215 МКД
Ладна 0.33л
215 МКД

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18
Калиум (K+) 0,932
Калциум (Ca2+) 11,6
Магнезиум (Mg2+) 2,99
Хлориди (Cl-) 1,6
Сулфати (SO42-) 7,30
Бикарбонати (HCO3-) 39
Сув остаток на 180°C 63
pH Вредност 7,9