Производот се продава во пакет кој содржи 12 парчиња!

305 МКД
  • Категорија: Изворска вода
  • Шифра: 452
  • Негазирана вода 0.25л во неповратна стаклена амбалажа

Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за деца од најрана возраст. Затоа, Ladna е прва вода препорачана од Здружението на педијатри на Македонија и е погодна за подготовка на храна за доенчиња.

Извор „Бреза“, Лисец

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,18

Калиум (K+) 0,932

Калциум (Ca2+) 11,6

Магнезиум (Mg2+) 2,99

Хлориди (Cl-) 1,6

Сулфати (SO42-) 7,30

Бикарбонати (HCO3-) 39

Сув остаток на 180°C 63

pH Вредност 7,9


Поврзани производи