Природна минерална вода

Цена:
Филтри

6 парчиња во пакет!

Добра Вода Медиум 1.5л

150 МКД
Добра Вода Медиум 1.5л
150 МКД

Dobra Voda Medium

Газирана како што ја дала природата

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 157,1
Калиум К+ -18,3
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,6
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 500,4
Бикарбонати HCO3 - 427
Сув остаток на 180 0С  - 1210
CO2 - 4000

6 парчиња во пакет!

Добра Вода Лимон 1.5л

160 МКД
Добра Вода Лимон 1.5л
160 МКД

Dobra Voda со природна арома на лимон

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 162
Калиум К+ -18
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,5
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 491
Бикарбонати HCO3 - 415,4
Сув остаток на 180 0С  - 1174
CO2 - 7000

6 парчиња во пакет!

Добра Вода Газирана 1.5л

150 МКД
Добра Вода Газирана 1.5л
150 МКД

Dobra Voda Газиранa

Шише полно живот

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 162
Калиум К+ -18
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,5
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 491
Бикарбонати HCO3 - 415,4
Сув остаток на 180 0С  - 1174
CO2 - 7000

12 парчиња во пакет!

Добра Вода Медиум 0.5л

215 МКД
Добра Вода Медиум 0.5л
215 МКД

Dobra Voda Medium

Газирана како што ја дала природата

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 157,1
Калиум К+ -18,3
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,6
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 500,4
Бикарбонати HCO3 - 427
Сув остаток на 180 0С  - 1210
CO2 - 4000

12 парчиња во пакет!

Добра Вода Лимон 0.5л

215 МКД
Добра Вода Лимон 0.5л
215 МКД

Dobra Voda со природна арома на лимон

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 162
Калиум К+ -18
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,5
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 491
Бикарбонати HCO3 - 415,4
Сув остаток на 180 0С  - 1174
CO2 - 7000

12 парчиња во пакет!

Добра Вода Газирана 0.5л

215 МКД
Добра Вода Газирана 0.5л
215 МКД

Dobra Voda Газиранa

Шише полно живот

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 162
Калиум К+ -18
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,5
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 491
Бикарбонати HCO3 - 415,4
Сув остаток на 180 0С  - 1174
CO2 - 7000

12 парчиња во пакет!

Добра Вода Медиум 0.33л

200 МКД
Добра Вода Медиум 0.33л
200 МКД

Dobra Voda Medium

Газирана како што ја дала природата

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 157,1
Калиум К+ -18,3
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,6
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 500,4
Бикарбонати HCO3 - 427
Сув остаток на 180 0С  - 1210
CO2 - 4000

12 парчиња во пакет!

Добра Вода Газирана 0.33л

200 МКД
Добра Вода Газирана 0.33л
200 МКД

Dobra Voda Газиранa

Шише полно живот

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 162
Калиум К+ -18
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,5
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 491
Бикарбонати HCO3 - 415,4
Сув остаток на 180 0С  - 1174
CO2 - 7000

12 парчиња во пакет!

Добра Вода Газирана 0.25л

265 МКД
Добра Вода Газирана 0.25л
265 МКД

Dobra Voda Газиранa

Шише полно живот

Извор „Тополовиќ“, Здравевци

1L вода содржи (mg):

Натриум Na+ - 162
Калиум К+ -18
Калциум Ca2+ - 168
Магнезиум Mg2+ - 26,5
Хлориди Cl-  - 23,8
Сулфати SO42-  - 491
Бикарбонати HCO3 - 415,4
Сув остаток на 180 0С  - 1174
CO2 - 7000